VOUCHER
reformed church credinta reformata

CREDINȚA REFORMATĂ

Credinţa Reformată, cunoscută și sub denumirea de Credința Calvină, se bazează pe interpretarea dată de Jean Calvin scrierilor din Noul Testament. Învăţătura promovată de preotul catolic francez se diferenţiază de învăţătura catolică sau ortodoxă prin 5 puncte principale:

  1. Totală depravare – Oamenii în starea lor naturală sunt păcătoşi, depravaţi, însă harul și voia lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt îi face pe cei morți în păcat să fie renăscuți.
  2. Alegerea necondiţionată – Dumnezeu alege înainte de facerea lumii care sunt păcătoşii care vor fi salvaţi. Alegerea este singura cauză a mântuirii şi nu este determinată sau condiţionată de faptele omului. Dimpotrivă, Dumnezeu dă credinţa celor pe care îi alege.
  3. Mântuirea specială sau Iertarea limitată – Hristos a luat asupra Sa judecata pentru păcatul celor aleși și a plătit pentru viețile lor cu moartea Sa.
  4. Harul irezistibil – Chemarea divină nu poate fi refuzată. Păcătosul începe să creadă şi să coopereze cu voinţă divină.
  5. Păstrarea sfinţilor – Cei pe care Dumnezeu i-a chemat la comuniune cu sine prin Hristos vor continua în credință și vor crește în ea și în alte daruri, până la sfârșit.

În legătură cu trecerea de la viaţa pamanetească la cea veşnică, spre deosebire de ortodocși, care cred ȋn așteptarea sufletului pentru Judecata de Apoi, reformații consideră că drumul celui care a trecut pragul vieții veșnice este decis dinainte de naștere. Omul nu deține liberul arbitru, Dumnezeu fiind singurul care alege să-i dea darul credinţei sau nu. Nimeni nu știe dacă va merge ȋn Rai sau Iad, ȋnsă toţi sunt datori să fie credincioşi și să se comporte ca și cum ar fi siguri de mȃntuirea Domnului.

Dacă treceţi prin pierderea unei ființe dragi, primul lucru pe care trebuie să-l faceţi este să contactaţi preotul. El vă va oferi mȃngȃierea sufletească de care aveți nevoie şi ajutorul pentru slujba de ȋnmormȃntare, desfăşurată potrivit datinilor şi obiceiurilor credinţei reformate.

CUPRINS

  1. Priveghiul
  2. Slujba de ȋnmormȃntare
  3. Mȃntuirea
1. PRIVEGHIUL
2. SLUJBA DE INMORMANTARE
3. MANTUIREA