VOUCHER
orthodox cross church credinta ortodoxa

CREDINŢA ORTODOXĂ

Grijă creştinească pe care o arătăm celor dragi plecaţi de lângă noi se manifesta prin practici religioase şi tradiţii izvorâte din credinţa că sufletul omului continuă să trăiască şi după moarte. Aceste obiceiuri au menirea de a-i uşura despărţirea de lumea aceasta, de a-i călăuzi mai bine calea spre lumea de dincolo şi de a-i asigura tihna deplină până la A Doua Venire a Mântuitorului.

Biserica Ortodoxă explică moartea ca fiind separarea sufletului de trup, sufletul întoarcându-se la Dumnezeu care l-a creat, iar trupul în pământul din care a fost luat. În cer sufletul va fi judecat şi îşi va primi răsplata în Rai sau pedeapsa vieţii pământeşti în Iad.

Ritualul de înmormântare ortodox conţine un număr de practici şi tradiţii pe care credincioşii trebuie să le respecte şi să le aplice cu sfinţenie, în memoria sufletului drag care a plecat în lumea celor buni.

CUPRINS:

  1. Contactarea preotului
  2. Pregătirea trupului
  3. Purtarea doliului
  4. Alimentele vieţii veşnice
  5. Slujba Stâlpilor sau Cina
  6. Privegherea decedatului
  7. Ritualul de înmormântare – biserica – cimitir
  8. Pomana sau ospăţul ceremonial
  9. Pomenirile sau Parastasele de după înmormântare
1. CONTACTAREA PREOTULUI
2. PREGĂTIREA TRUPULUI
3. PURTAREA DOLIULUI
4. ALIMENTELE VIEŢII VEŞNICE: GRÂUL ŞI VINUL
5. SLUJBA STÂLPILOR SAU CINA
6. PRIVEGHEREA DECEDATULUI
7. RITUALUL DE ÎNMORMÂNTARE – BISERICA – CIMITIR
8. OSPĂŢUL CEREMONIAL/ POMANĂ
9. POMENIRILE / PARASTASELE DE DUPĂ ÎNMORMÂNTARE

Toate aceste obiceiuri şi practici legate de “marea trecere” se bazează pe credinţă că cei vii pot ajuta prin rugăciuni şi fapte bune sufletul celui plecat în veşnicie. Sunt momente profunde de comuniune cu cei răposaţi, care trebuie să fie respectate şi cultivate potrivit ritualurilor creştineşti.