VOUCHER
catholic church credinta catolica

CREDINȚA CATOLICĂ

Ȋn credința catolică, moartea semnifică plecarea către viața veșnică, locul in care sufletul va continua să trăiască liniștit ȋn gloria cerului.

Pierderea unei persoane dragi este dureroasă, ȋnsă pentru cei trecuti ȋn lumea de dincolo ȋnseamnă găsirea fericirii și unirea lui cu Hristos, dacă pȃnă la sfȃrșitul vieții au ales să creadă ȋn El. Pentru acestia exista Purgatoriul, un loc de curățare prin foc a sufletelor cu pacate usoare, înainte de a avea acces în Rai. Cei care neagă insa credința și trec ȋn neființă ȋn starea păcatului grav, vor coborȋ ȋn Iad.

Toti apropiatii au datoria de a ȋndeplini ritualuri crestinesti, menite sa-i ajute pe cei adormiti să treacă împreună cu Hristos ȋn lumea de dincolo şi să ajungă ȋn cer alături de sfinți.

CUPRINS

  1. Privegherea la mort
  2. Ritualul ȋnmormȃntării
  3. Parastasul
  4. Cine are dreptul la înmormântare creştină
  5. Cine nu are dreptul la înmormântare creştină
1. PRIVEGHEREA LA MORT
2. RITUALUL INMORMANTARII
3. PARASTASUL
4. CINE ARE DREPTUL LA INMORMANTARE CRESTINA
5. CINE NU ARE DREPTUL LA INMORMANTARE CRESTINA

Prin ȋnmormȃntare, creștinii ȋși artă iubirea și grija față de cel stins din viață. Toate aceste ritualuri realizate de credincioși și de apropiații celui trecut ȋn neființă, ajută sufletul să găsească liniștea și drumul către Isus Hristos. Oamenilor le revine datoria de a se ruga pentru iertarea păcatelor pe care le-a săvȃrșit ȋn timpul vieții și pentru primirea lui ȋn Ȋmpărăția Cerurilor.