Ghid pentru obținerea ajutorului de deces(ajutorul de inmormantare).

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare altă persoană.

Decedatul a avut calitatea de:

În cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este oferit de angajator.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist
2. Eliberare “Certificatului de Deces” de la Starea Civilă

Certificat de deces tipizat: certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6


3. Achiziționare sicriu(Recomandare raport corect calitate pret)
*fără factură, dosarul nu poate fi depus

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este fix (in 2016 suma forfetara stabilita prin legea 340/2015 este de 2681 lei – pentru pensionari si persoanele asigurate.

*legea 340/2015 stabileste cuantumul ajutorului de deces(ajutorul de inmormanare) si pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar in familie exista pensionari sau persoane asigurate in suma de 1341 lei.

4. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:

– la art. 6 alin. (1) pct. I:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

– la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

În cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist
2. Eliberare “Certificatului de Deces” de la Starea Civilă

Certificat de deces tipizat: certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6


3. Achiziționare sicriu(Recomandare raport corect calitate pret)
*fără factură, dosarul nu poate fi depus

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este fix (in 2016 suma forfetara stabilita prin legea 340/2015 este de 2681 lei – pentru pensionari si persoanele asigurate.

*legea 340/2015 stabileste cuantumul ajutorului de deces(ajutorul de inmormanare) si pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar in familie exista pensionari sau persoane asigurate in suma de 1341 lei.

4. Depunerea dosarului pentru obtinerea ajutorului de deces(ajutorului de inmormantare) la Casa de Pensii – competanta fiind atribuita casei de pensii de la ultimul domiciliu al decedatului
1.talon de pensie : talon pensie

2.actul de identitate : carte identitate

3.cerere tip pentru ajutorul de deces

Sector 1, Sector 2 și Sector 5Sector 3 și Sector 4Sector 6În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist
2. Eliberare “Certificatului de Deces” de la Starea Civilă

Certificat de deces tipizat: certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6


3. Achiziționare sicriu(Recomandare raport corect calitate pret)
*fără factură, dosarul nu poate fi depus
*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este fix

În cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, cererea se depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca.

În cazul decesului asiguratului cu grad militar prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este asigurat de centrul militar.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist
2. Eliberare “Certificatului de Deces” de la Starea Civilă

Certificat de deces tipizat: certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6


3. Achiziționare sicriu(Recomandare raport corect calitate pret)
*fără factură, dosarul nu poate fi depus
*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este fix (in 2016 suma forfetara stabilita prin legea 340/2015 este de 2681 lei – pentru pensionari si persoanele asigurate.

*legea 340/2015 stabileste cuantumul ajutorului de deces(ajutorul de inmormanare) si pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar in familie exista pensionari sau persoane asigurate in suma de 1341 lei.

4. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la centrul militar, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:

– la art. 6 alin. (1) pct. I:
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

În cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia, ajutorul de deces este oferit de angajator.

1. Constatarea decesului de către medicul de familie sau medicul specialist
2. Eliberare “Certificatului de Deces” de la Starea Civilă

Certificat de deces tipizat: certificat de deces pentru ajutor deces, ajutor inmormantare

Sector 1Sector 2Sector 3Sector 4Sector 5Sector 6


3. Achiziționare sicriu(Recomandare raport corect calitate pret)
*fără factură, dosarul nu poate fi depus

*indiferent de suma cheltuită, ajutorul de deces este fix (in 2016 suma forfetara stabilita prin legea 340/2015 este de 2681 lei – pentru pensionari si persoanele asigurate.

*legea 340/2015 stabileste cuantumul ajutorului de deces(ajutorul de inmormanare) si pentru persoanele ce nu sunt asigurate sau nu sunt pensionari, dar in familie exista pensionari sau persoane asigurate in suma de 1341 lei.

4. Cererea pentru acordarea ajutorului de deces se depune la angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut în Legea pensiilor nr. 263/2010:

– la art. 6 alin. (1) pct. I:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;
b) funcţionarii publici;
c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

– la art. 6 alin. (1) pct. II: persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

– şi la art. 6 alin. (1) pct. V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.